SRBOOK.net

Ideja ovog sajta je da proširi vidik na istorijska zbivanja, i da prikaže stavove onih koji su drugačije odgovorili na istorijske izazove od većine. Možda je ta 1918-a ključni OBRT srpske svesti, koja je postala tim činom juguslovenska, tj. internacionalistička, sa svim posledicama koje eto, traju i danas. Vraćanje sebi tj. otrežnjenje, i nije ništa drugo do POVRATAK "bludnog sina", na zdravo srpsko stanovište.

 

 

 

 

SVI naši akteri drugog sv. rata su bili projugoslovenski orjentisani! Jovan Dučić je u svom radu "O Jugoslavizmu", možda i najsažetije progovorio o tome u kolikoj smo zabludi bili. Ta kula od karata nam se rušila više puta na našu štetu, nadam se da sada ne zidamo još jednu! Da nam se istorija ne bi ponavljala, valja je DOBRO upoznati!

Sa verom u Boga i Srpstvo, pozdrav svima!  

Zoran P. Petković